Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Du lịch Phía Bắc


SlideShow
Videos
giời thiệu về chùa Phật Tích
Quá trình xây lại chùa Phật Tích
Giới thiệu về pho tượng A Di Đà
Nói về bức tượng Phật ngồi thiềng được ghép từ các mảnh xương vun
Hai Slide trên đây là thuyết minh của cô hướng dẫn viên Du lịch tại Đền Đô

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét