Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

HIỆU ỨNG ĐỘNG VÀO HÌNH ẢNH TĨNH Để tạo Mưa Tuyết và Sóng


HIỆU ỨNG ĐỘNG VÀO HÌNH ẢNH TĨNH  Để tạo Mưa Tuyết và Sóng

Đ
ây là bài thực hành của tôi làm theo BÀI NÀY  do cụ Tiến Hoàn đem về từ Blog Hữu Hợp. Xin cám ơn Blogger Hữu Hợp và Tiến Hoàn. Xin mời các bạn mở bài hướng dẫn ra và làm theo. Rất đơn giản và thú vị.

Photobucket
Mưa
Photobucket
Tuyết
Photobucket
Sóng lượn
Photobucket
Sóng Tròn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét