Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Sưu tầm File Flash ( swf) Tiếp


 
Hoa Đào Tết
1.http://img213.imageshack.us/img213/9317/36884041eh7.swf
                                     http://img5.3lian.com/flash/01/30/36.swf

                                     http://img5.3lian.com/flash/01/30/21.swf

                                     http://img5.3lian.com/flash/01/30/37.swf
Flash Hoa
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/639.swf   trái nho
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/640.swf  trái lựu
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/623.swf  giỏ trái cây đủ loại
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/625.swf  đĩa nho
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/626.swf  đĩa táo và lê
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/628.swf  hoa muống leo
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/599.swf  hoa fang đỏ
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/584.swf  hoa lục bình
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/586.swf hoa dâm bụt
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/587.swf  hoa ty gôn
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/588.swf  hoa ty gôn chùm 2
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/572.swf  hoa ly vàng
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/573.swf  dâm bụt đỏ
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/561.swf  hoa mận trắng
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/564.swf  fang hồng
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/568.swf  ty gôn trắng
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/570.swf  phong lan
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/97.swf  hoa gì ấy màu tím
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/107.swf  chong chóng
http://www.xcwhw.cn/fla/cs/627.swf khu phố mùa xuân
http://www.xcwhw.cn/fla/cs/510.swf  tách trà 
http://www.xcwhw.cn/fla/cs/299.swf  Đèn lồng cheo cây
http://www.xcwhw.cn/fla/cs/305.swf  flass hoa sen
http://www.xcwhw.cn/fla/cs/254.swf  tách trà đôi
bánh Sinh nhật
   http://www.xcwhw.cn/fla/ld/1.swf     bánh sinh nhật

  http://www.xcwhw.cn/fla/ld/2.swf    bánh SN hình trái tim

http://www.xcwhw.cn/fla/cs/64.swf       4 hoa hồng đỏ đẹp forever
    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/62.swf       cô gái ngồi đàn piano
   http://www.xcwhw.cn/fla/cs/59swf        mừng sinh nhật
   http://www.xcwhw.cn/fla/cs/58.swf      hoa cỏ và bướm
   http://www.xcwhw.cn/fla/cs/51.swf    đảo hoa tiên
  http://www.xcwhw.cn/fla/cs/47.swf      Ve sầu 
     http://www.xcwhw.cn/fla/cs/46.swf     2 bông hoa trắng
     http://www.xcwhw.cn/fla/cs/44.swf      4 bông hoa trắng
    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/42.swf     hoa loa kèn
http://www.xcwhw.cn/fla/cs/69.swf      trăng,hoa hồng,và cô gái
    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/68.swf      cô gái thổi sáo
http://img515.imageshack.us/img515/7834/bk33waves1eu2.swf    sóngbieenr
http://honges1223.wo.to/sil%206-27a.swf         Suối đẹp tuyệt

Writing
1.http://img48.imageshack.us/img48/6692/mothersday1.swf 
width="470" height=650"
2.http://img48.imageshack.us/img48/2463/mothersday.swf 
width="480" height=580" 

3. http://img232.imageshack.us/img232/5349/mothersday2.swf

   width="470" height=650"

4.http://blog.roodo.com/fafnini/1a4dd567.swf

   width="496" height=650"

5.http://img217.imageshack.us/img217/3346/writing50.swf

    width="425" height=600"

6.http://img216.imageshack.us/img216/7215/writing42.swf

  width="480" height=680"

7. http://img216.imageshack.us/img216/6531/writing41.swf

   width="480" height=650"

8. http://img140.imageshack.us/img140/8020/writing29.swf

   width="450" height=650"

9. http://img141.imageshack.us/img141/8401/writing30.swf

   width="490" height=650"

10.http://img136.imageshack.us/img136/7668/writing31.swf

   width="560" height=590"

11.http://img132.imageshack.us/img132/1876/writing24eg9.swf

   width="450" height=600"

12. http://img243.imageshack.us/img243/6946/writing22yz6.swf

    width="570" height=420"

13.http://img80.imageshack.us/img80/378/writing21vu5.swf
    
   width="460" height=650"

14.http://img98.imageshack.us/img98/9530/writing19kw4.swf

   width="550" height=600" 

15. http://img220.imageshack.us/img220/3888/writing18fm6.swf

   width="490" height=640"

16.http://img220.imageshack.us/img220/5940/writing14tf3.swf

   width="500" height=600"

17.http://img220.imageshack.us/img220/3927/writing15ba4.swf

   width="450" height=650" 

18.http://img220.imageshack.us/img220/1876/writing17ac4.swf

   width="560" height=400"

19.http://img217.imageshack.us/img217/9565/writing16kp8.swf

   width="560" height=420"

20.http://img124.imageshack.us/img124/2441/writing12bw0.swf
   width="530" height=665"

21. http://img145.imageshack.us/img145/8869/writing11je4.swf
    width="530" height=665"

22.http://img87.imageshack.us/img87/7291/writing8va2.swf 

   width=413 height=551

23.http://img216.imageshack.us/img216/3329/writing7nj0.swf

   width=423 height=587

24.http://img84.imageshack.us/img84/4407/60988501df6.swf

   width=580 height=600

25.http://img115.imageshack.us/img115/6103/writing4po5.swf

   width=477 height=707

26.http://img88.imageshack.us/img88/6885/writingnv6.swf

  width=527 height=639
   width="549" height=692"

28. http://img58.imageshack.us/img58/4686/writing10nh7.swf

   width="502" height=629"

29.  http://img229.imageshack.us/img229/7688/writing65.swf

    width="500" height=700"

30.http://img229.imageshack.us/img229/7910/writing63.swf
 
  width="500" height=700"

31. http://img229.imageshack.us/img229/1568/writing64.swf

   width="500" height=720"

32. http://img218.imageshack.us/img218/6545/writing61.swf

   width="580" height=440"

33.  http://img218.imageshack.us/img218/6310/writing57.swf

    width="460" height=680"

34.  http://img218.imageshack.us/img218/1497/writing60.swf

   width="469" height=674"

35.  http://img218.imageshack.us/img218/3755/writing62.swf

    width="500" height=620"

36. http://img150.imageshack.us/img150/1584/writing56.swf
     
    width="580" height=440"

37.  http://img145.imageshack.us/img145/5051/writing53.swf

    width="438" height=661"

38.  http://img70.imageshack.us/img70/8327/writing54.swf

    width="469" height=674"

39.  http://img105.imageshack.us/img105/1584/writing56.swf

     width="470" height=650"

40.  http://img105.imageshack.us/img105/80/writing55.swf

     width="430" height=600"

41.  http://img105.imageshack.us/img105/6310/writing57.swf

     width="505" height=660"
42.http://img156.imageshack.us/img156/3092/20080408144139675001tn7.swf
43.http://img132.imageshack.us/img132/2561/20080408144139281831hy8.swf

44.http://img156.imageshack.us/img156/1291/20080408144139588141eg5.swf

45.http://img156.imageshack.us/img156/9214/20080408144139274591el7.swf

46.http://img156.imageshack.us/img156/3634/2008040814413951441xe4.swf

47. http://img131.imageshack.us/img131/1282/1525001187hou247t2qo9.swf

48. http://img131.imageshack.us/img131/1282/1525001187hou247t2qo9.swf

49. http://img381.imageshack.us/img381/7259/spring11qk3.swf

50. http://img219.imageshack.us/img219/7492/t1401oh5.swf

51. http://img216.imageshack.us/img216/443/t2272uu3.swf

52.http://img216.imageshack.us/img216/4855/t2281he6.swf

53.http://img123.imageshack.us/img123/932/0971uc8.swf

54. http://img216.imageshack.us/img216/4199/t1891cg0.swf

55.http://img61.imageshack.us/img61/9053/161yg8.swf

56.http://img61.imageshack.us/img61/5133/322fm3.swf

57. http://img61.imageshack.us/img61/8025/261qy4.swf

58.http://img256.imageshack.us/img256/6136/banner550x344.swf

59. http://img61.imageshack.us/img61/8312/301bb1.swf

Hoa quả
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/639.swf   trái nho
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/640.swf  trái lựu
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/623.swf  giỏ trái cây đủ loại
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/625.swf  đĩa nho
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/626.swf  đĩa táo và lê
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/628.swf  hoa muống leo
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/599.swf  hoa fang đỏ
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/584.swf  hoa lục bình
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/586.swf hoa dâm bụt
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/587.swf  hoa ty gôn
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/588.swf  hoa ty gôn chùm 2
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/572.swf  hoa ly vàng
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/573.swf  dâm bụt đỏ
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/561.swf  hoa mận trắng
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/564.swf  fang hồng
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/568.swf  ty gôn trắng
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/570.swf  phong lan
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/97.swf  hoa gì ấy màu tím
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/107.swf  chong chóng
http://www.xcwhw.cn/fla/cs/627.swf khu phố mùa xuân
http://www.xcwhw.cn/fla/cs/510.swf  tách trà 
http://www.xcwhw.cn/fla/cs/299.swf  Đèn lồng cheo cây
http://www.xcwhw.cn/fla/cs/305.swf  flass hoa sen
http://www.xcwhw.cn/fla/cs/254.swf  tách trà đôi

Đâ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét